Рівень 2. Психолог: професійна поглиблена практика - Практическая психология
РІВЕНЬ 2

Психолог: професійна поглиблена практика

Професійна програма практичної та теоретичної підготовки психологів та психотерапевтів

map

Модуль 1

Особистість: стадії розвитку та особливості роботи психолога

Модуль 2

Методи роботи психолога з конфліктами та неврозами

Модуль 3

Психологічний вампіризм як основа конфліктів та захворювань клієнтів

map

Модуль 1

Личность: стадии развития и особенности работы психолога

Модуль 2

Методи роботи психолога з конфліктами та неврозами

Модуль 3

Психологічний вампіризм як основа конфліктів та захворювань клієнтів

ЗМІСТ ТА ВАРТІСТЬ

ПРОГРАММА РІВНЯ 2

ГАРАНТІЇ: якщо з об'єктивної причини ви пропустили заняття, ми гарантовано надамо можливість взяти участь у наступному наборі

КУРС НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГІВ І ПСИХОТЕРАПЕВТІВ

ПРОГРАМА РІВНЯ 2: ПСИХОЛОГ

Результат 

 • Загальна характеристика стадій психосексуального розвитку особистості
 • Фіксація клієнта на певній стадії розвитку
 • Фіксація типів А, В та змішаного типу
 • Коли і як проявляється фіксація клієнта: негативний вплив на життя
 • Зрілість та самостійність
 • Емоційна стабільність і прагнення до розвитку
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, психології особистості, асоціативної та аналітичної психології
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Аналіз стадій розвитку клієнта: позитивні і негативні почуття, потреби клієнта
 • З чим працювати: позитивні і негативні почуття, звички, очікування, страхи, потреби клієнта від психолога
 • Особливості різних типів особистостей клієнта: як розпізнати за поведінкою і крайностями
 • Метод прийняття і провокації
 • Практичні кейси
 • Живий практичний вебінар: інструмент позитивної психотерапії
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Основні тенденції клієнта за різними типами характеру
 • Фрази та скарги клієнта – ключ до швидкого знаходження рішення проблем клієнта
 • Тип особистості клієнта по зовнішнім ознакам та невербалікою (поза, жести, міміка, прояв емоцій)
 • Поведінка клієнта, його очікування клієнта та відношення до реальності
 • Несвідома поведінка, почуття і їх причина
 • Механізми захисту психіки та типові риси характеру
 • Очікування в коханні та залежності: особливості консультування
 • Метафори, мова, потреби, прояв форм агресії клієнта
 • Як і з чим мотивувати клієнта в залежності від типу характеру клієнта
 • Алгоритм роботи психолога з клієнтом різних типів характеру
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструменти рефлексивної терапії, казкотерапії, метод вільних асоціацій
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Практичні техніки та інструменти у роботі психолога з клієнтами на різних стадіях фіксації та розвитку
 • Як ефективно підбирати техніку інтервенції під клієнта
 • Живий практичний вебінар: вправи тілесної терапії через парасимпатичну та симпатоадреналову системи, техніки роботи з регресним віком клієнта
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Конфлікт: очікування та реальність поведінки партнера
 • Конструктивний вихід із конфлікту на перших хвилинах консультації
 • Види конфліктів у реальності та психіці клієнта
 • Актуальний конфлікт: причини виникнення.
 • Події та реакція клієнта
 • Мікро і макро травми та їх вплив на реакцію клієнта
 • Взаємозв’язок актуального конфлікту зі здібностями та психосоматичними проявами клієнта
 • Ознаки, симптоматика і ступінь злоякісного конфлікту
 • Поняття базового конфлікту і факторів його активації у житті клієнта
 • Алгоритми роботи психолога з актуальним, базовим і внутрішнім конфліктами
 • Причини психічних і соматичних захворювань
 • Внутрішній несвідомий конфлікт клієнта, основа формування та його наслідки для клієнта
 • Види реакцій клієнта на конфлікт: алгоритм аналізу в психологічному консультуванні
 • Реакції в тілі клієнта як основа запуску психосоматичних захворювань клієнта
 • Ланцюгові реакції нервової та ендокринної системи клієнта
 • Модель реакції клієнта на конфлікт: чому один хворіє, а другий працює
 • Втеча у діяльність і досягнення або бездіяльність
 • Похід у самотність або прагнення до надмірного спілкування
 • Мікро і макро травми, їх вплив на внутрішній конфлікт
 • Ознаки і симптоми конфліктів у скаргах клієнта
 • Алгоритм пошуку вихідного несвідомого базового конфлікту
 • Внутрішній конфлікт як основа захворювання та неврозу
 • Живий практичний вебінар: алгоритм аналізу та техніки консультування внутрішнього, актуального та базового конфліктів, інструменти юнгіанської психології, метод миттєвої нейтралізації травм
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Метод вільної розповіді
 • Симптоми, умови, причини та час виникнення проблеми базового і внутрішнього конфлікту
 • Виявлення істинного запиту клієнта
 • Аналіз сфери скарг клієнта та структурування проблеми
 • Побудова психологічної гіпотези та зворотнього зв’язку психолога
 • Методики навчання клієнта на стадії спостереження і дистанціювання
 • Локалізація складу актуального конфлікту
 • Зміст і динаміка базового і внутрішнього конфліктів
 • Виявлення причинно-наслідкових зв’язків у конфлікті клієнта
 • Мікро- і макро- фрустраційні події клієнта
 • Інвентаризація актуальних здібностей, якостей та сфер впливу клієнта
 • Задача психолога на різних стадіях вирішення конфлікту клієнта
 • Необхідні здібності та навики клієнта
 • Диференційний аналіз і алгоритм запитань психолога
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, позитивної, гештальт терапії, практичні вправи та підготовка клієнта до вирішення конфлікту, техніка контейнування терапевтичної ситуації
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Модель емоційної зрілості клієнта
 • Відношення до дитини батьків і сиблінгів
 • Модель наслідування та майбутнього сценарію життя
 • Внутрішні концепції клієнта як матриця дорослого життя
 • Алгоритм емоційної зрілості клієнта
 • Живий практичний вебінар: методики позитивної психотерапії, казкотерапії, метод розстановок
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Практичні вправи та кейси для вирішення конфліктів клієнта
 • Аналіз алгоритму визначення базового конфлікту клієнта за фіксацією на певній стадії розвитку
 • Робота зі страхом та стресом
 • Вихід із конфлікту
 • Дракон
 • Я-концепція, Ти-концепція
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смирнової, позитивної психотерапії
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Психовампіри: поняття і симптоми спілкування з такими людьми
 • Характеристика психологічного вампіру
 • Чи можемо ми бути для когось психовампіром?
 • Ознаки відношень та небезпека спілкування з психовампірами
 • Користь від психовампірів
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смирнової, позитивної психології
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Типологія психовампірів та особливості конфліктів
 • Пастки та маніпуляції психовампірів
 • Консерватизм, депресія та ігнорування у спілкуванні з вампірами
 • Синдром жертви
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смирнової, бойового НЛП, позитивної психотерапії, аналіз пошуку слабких місць та вихід з жертви
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Характерні ситуації клієнтів у спілкуванні з психовампірами
 • Типові висловлювання психологічних вампірів
 • Вплив психовампірів на: самооцінку, самопочуття, поведінку, настрій, емоції та здоров’я
 • Фрустраційні ситуації після спілкування з психовампірами
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, діагностика відношень на наявність психологічних вампірів, техніки виходу з синдрому жертви, алгоритм консультування проблем з особистими кордонами
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Діагностика наявності психовампірів в оточенні клієнта
 • Тест: чи є ви жертвою
 • Аналіз і виявлення слабких місць та непропрацьованих конфліктів клієнта
 • Техніки роботи психолога з самооцінкою та страхами клієнта
 • Кнопка ввічливості та люб’язності
 • Ієрархія кордонів (я і люди)
 • Реакція умовного кохання і наслідки
 • Аналіз самоцінності клієнта
 • Алгоритм захисту та підвищення цінності клієнта
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, універсальна вправа, аналіз несвідомого вибору, техніки юнгеанської психології
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора
ВИБРАТИ Зручний пакет

ЩО ВХОДИТЬ В НАВЧАННЯ

ЗМІСТ ПАКЕТАПРОФІ (рік)VIP (рік)
Ментороство від Ольги Смірновоїнітак
1 консультація у Ольги Смірнової на 1 рівні, 4 консультації за весь курснітак
Кіл-сть занять на 1 рівні (лекції+практичні заняття)96 занять96 занять
Практичні заняття з тренером4848
Кількість годин, всього 1160 годин1160 годин
ECTS CREDITS38,6738,67
Кіл-сть місяців доступу12 місяцівНазавжди
Кількість практичних інструментів для консультування365365
Підтримка куратору курсутактак
Перевірка домашніх завданьтактак
Доступ в телеграм канал групитактак
Додаткові матеріали та доступ до закритої електронної бібліотекитактак
Екзаментактак
Сертифікаттактак
Надання реальних кліентів після сдачі екзаменівтактак
Доступ до Psy-club зі знижкою50%100%

(3 місяці)

Безкоштовна реклама на платформах Академіїнітак

(3 місяці)

Супервізія зі знижкою50%2 супервізії

далі знижка 50%

Право на кураторство в нашій команді тактак
Допомога у вступі до ВНЗ (психологічні факультети)тактак
вартість

ПРИ РАННЬОМУ БРОНЮВАННІ ТА ОПЛАТІ ЗА РІК

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 2940
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 6500 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ПО СТУПЕНЯМ

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3100
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 6825 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ЗА РІК ЧЕРЕЗ КРЕДИТ БАНКУ

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3200
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 7045 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ПО СТУПЕНЯМ ЧЕРЕЗ КРЕДИТ БАНКУ

(або частинами через відділ турботи)

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3340
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 7400 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
ФОРМАТ І ДАТИ
Формат курсу Онлайн
Час заняття 18:30-20:30
Тривалість курсу4 рівні
Один рівень24 заняття (лекція+практика)
Старт навчання 17 квітня 2024 р.
Рівень 1. Психологічне консультуванняквітень 2024 р.
Рівень 2. Психолог: професійна поглиблена практикачервень 2024 р.
Рівень 3. Психотерапевт: іноваціні практичні інструменти і концепціїсерпень 2024 р.
Рівень 4. Коуч-психотератевт: поглиблений курс для професіоналівжовтень 2024 р.
ДЛЯ ЧОГО КУРС

ЗАДАЧІ

Розібратися в собі

Особиста терапія та самодопомога. Відновлення життєвої рівноваги. Баланс особистої, духовної та сімейної реалізації"

ЗАДАЧА 1

НАВЧАННЯ

Передача нових ефективних
інструментів. Набуття навичок. Практичні вправи та інструментальні
кейси

ЗАДАЧА 2

Технологія консультування

300 ефективних технік:
від початку консультування до глибокої психотерапії та коучингу"

ЗАДАЧА 3

ПІДВИЩЕННЯ


Підвищення кваліфікації професійних психологів, психотерапевтів та коучів та фахівців суміжних професій

ЗАДАЧА 4
КОМУ ПОТРІБЕН КУРС

УЧАСТИКИ

Практикуючі психологи, психотерапевти

Студенти психологічних факультетів

Спеціалісти психології та ін. спеціальностей

кто бажає стати психологом, тренером

Вирішеня складний ситуацІЙ

Особистий зріст та розвиток

Кому цікава психологія

Педагогі, тренера та коучі

ЩО ДАЄ КУРС

РЕЗУЛЬТАТИ

Особиста терапія та самодопомога

Напрями розвитку особистості психолога, психотерапевта, коуча

300+ ефективних інструменти психології, психотерапії та коучінгу

Мистецтво консультування та вирішення особистих проблем

Навички роботи з емоційним станом

Практичні навички для успішного розвитку психолога, психотерапевта, коуча

Можливість будувати успішний бізнес

Професійний розвиток та особистісне зростання

Психологія розвитку здорового та успішного клієнта

Підвищити професійний та матеріальний рівень

Поліпшення якості життя

Можливість розбиратися в собі та людях

Экспресс

самостоятельно
грн 7 500 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 •  

база

онлайн
грн 11 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 •  

спец

онлайн
грн 13 500 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 •  

профи

онлайн
грн 15 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 •  
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 18 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 •  
ГРУППА
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ КАК ЛЮБОЙ ПАКЕТ ЗА ВЕСЬ КУРС, ТАК И ЛЮБОЙ ПАКЕТ ОДНОЙ ИЗ СТУПЕНЕЙ

ПРИ ОПЛАТЕ ВСЕГО КУРСА СКИДКА 10%

Экспресс

самостоятельно
грн 27 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

база

онлайн
грн 39 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

спец

онлайн
грн 48 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

профи

онлайн
грн 54 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 64 800 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  
ГРУППА

Экспресс

самостоятельно
грн 7 500 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 • • 80 часов всего
 • • 10 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 2 месяца
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • сертификат "Прослушал курс"

БАЗА

онлайн
грн 11 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 • ЭКСПРЕСС +
 • • доступ на 3 месяца
 • • сертификат "Прошел курс"
 • • практические задания
 • • поддержка куратора

СПЕЦ

онлайн
грн 13 500 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 • БАЗА +
 • • 88 часов всего
 • • 11 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 6 месяцев
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу"

ПРОФИ

онлайн
грн 15 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 • СПЕЦ +
 • • 96 часов всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • сертификат "С правом на работу+письмо-рекомендация"
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 18 000 ЗА 2 СТУПЕНЬ
 • • 144 часа всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • практические задания
 • • поддержка куратора
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу+профайлер, верификатор"
ГРУППА
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ КАК ЛЮБОЙ ПАКЕТ ЗА ВЕСЬ КУРС, ТАК И ЛЮБОЙ ПАКЕТ ОДНОЙ ИЗ СТУПЕНЕЙ

ПРИ ОПЛАТЕ ВСЕГО КУРСА СКИДКА 10%

Экспресс

самостоятельно
грн 27 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • • 80 часов всего
 • • 10 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 2 месяца
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • сертификат "Прослушал курс"

БАЗА

онлайн
грн 39 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • ЭКСПРЕСС +
 • • доступ на 3 месяца
 • • сертификат "Прошел курс"
 • • практические задания
 • • поддержка куратора

СПЕЦ

онлайн
грн 48 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • БАЗА +
 • • 88 часов всего
 • • 11 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 6 месяцев
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу"
 • • 4 личных консультации с тренером (60 мин)

ПРОФИ

онлайн
грн 54 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • СПЕЦ +
 • • 96 часов всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • сертификат "С правом на работу+письмо-рекомендация"
 • • 8 личных консультации с тренером (60 мин)
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 64 800 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • • 144 часа всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • практические задания
 • • поддержка куратора
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу+профайлер, верификатор"
 • • 2 личные консультации с тренером (60 мин)
ГРУППА
КТО ПРОВОДИТ КУРС

ОЛЬГА СМИРНОВА

 1. Психотерапевт с более чем 20-летним стажем. Основатель Международной Академии Познания Личности
 2. Кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и психологии
 3. Физиогномист, психодиагност, верификатор, профайлер
 4. Автор образовательных и тренинговых программ для психологов и психотерапевтов
КТО ПРОВОДИТ КУРС

ОЛЬГА СМИРНОВА

 1. Психотерапевт с более чем 20-летним стажем. Основатель Международной Академии Познания Личности
 2. Кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и психологии 
 3. Физиогномист, психодиагност, верификатор, профайлер
 4. Автор образовательных и тренинговых программ для психологов и психотерапевтов

Наша перевага

За роки проведення курсу ми помітили :

Побічний ефект курсів

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Модель професійного психолога та психотерапевта. Алгоритм консультування клієнтів

РІВЕНЬ 1

ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГ

Професіна практика. Методи консультування, тести та інструменти . Нові навики, кейси, техніки та ефективні інструменти

РІВЕНЬ 2

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Іноваційні практичні концепції. Ключ до розуміння прихованих причин та механізмів поведінки клієнтів.

РІВЕНЬ 3

КОУЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

Поглиблений курс для професіоналів. Універсальні інструменти професійної діяльності у будякій точці світу

РІВЕНЬ 4
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КУРСІ

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОПЛАТА

НАШІ КОНТАКТИ З ВСІХ ПИТАНЬ
Замовте зворотний дзвінок, зателефонуйте нам або надішліть своє повідомлення до одного з месенджерів. Сервіс-менеджери дадуть відповіді на ваші запитання та подбають про вас

ЧАСТО ЗАПИТУЮТЬ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Так, усі заняття записуються. Відеозапис буде доступний протягом кількох днів після прямого ефіру. Ви зможете повернутися до відео не менше 2 місяців.

Задати питання можна як під час онлайн-занять, так і електронною поштою, Facebook і Telegram.

У Вас буде персональний менеджер, який допоможе вирішити всі організаційні та технічні питання.

Так, у вас буде домашнє завдання, яке буде виконано в неділю. Викладач перевірить і допоможе покращити ваші знання.

Так, ви отримаєте сертифікат про закінчення. У разі успішної здачі іспиту ви отримуєте сертифікат з правом працювати.

Якщо з будь-якої причини ви пропустили сеанс, ми гарантовано надамо вам можливість підключитися до наступного потоку.

Так. Ви зможете пройти навчання, спробувати практикувати і вирішити для себе, чи варто вам ставати психологом. А ми зможемо надати Вам допомогу при вступі до ВНЗ на психологічний факультет.

Навчання відбувається в онлайн-форматі. Вам надається доступ до віртуального особистого кабінету, де розташовані заняття в рамках курсу. Заняття відбуваються у форматі вебінарів, у визначений день та час згідно з розкладом. Якщо ви не встигли або з якихось причин були присутні на заняттях онлайн, ви завжди можете переглянути відеозапис вебінару в особистому кабінеті. Тут же ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотний зв'язок від викладачів

Основна програма курсу відбувається у форматі онлайн. Однак як комплімент ви можете відвідувати очні заняття, які проводить Ольга Смирнова у групах навчання в Одесі за наявності місць. Запис ведеться через куратора курсу. Дані заняття – це приємний бонус, який не входить до оплати курсу та не включений до основної програми.

Заняття відбуваються у форматі онлайн. Приїхати по можливості необхідно лише наприкінці навчання для проходження підсумкового тестування та атестації.


Ця програма міжнародного формату заснована на знаннях та принципах психодіагностики, прийнятих у всьому світі. Отримані знання є актуальними для викладання як на території України, СНД, так і в усьому світі.

Ми розглядаємо подальше працевлаштування учнів до Школи Одеси чи інших філій Школи після закінчення навчання. Викладачі курсу особисто приймають рішення щодо рекомендації того чи іншого потенційного викладача за підсумками навчання (виконання домашніх завдань, активність протягом навчання, особиста ініціатива).

Так, така нагода є. Обговорюється з кожним охочим у індивідуальному порядку.

Так. Курс побудовано таким чином, що ви поступово вирішуєте власні проблеми і отримуєте ефективні методики самодопомоги.