Рівень 3. Психотерапевт: інноваційні практичні концепції - Практическая психология
РІВЕНЬ 3

Психотерапевт: інноваційні практичні концепції

Ключ до розуміння прихованих причин та механізмів поведінки клієнтів. Практичні техніки з несвідомим та психосоматикою клієнта

map

Модуль 1

Несвідомі психічні процеси та сновидіння у роботі психотерапевта

Модуль 2

еси та сновидіння у роботі психотерапевта. Особливості роботи з механізмами захисту психіки у консультуванні

Модуль 3

Психосоматика - втеча клієнта у хворобу

map

Модуль 1

Несвідомі психічні процеси та сновидіння у роботі психотерапевта

Модуль 2

Особливості роботи з механізмами захисту психіки у консультуванні

Модуль 3

Психосоматика - втеча клієнта у хворобу

ЗМІСТ ТА ВАРТІСТЬ

ПРОГРАММА РІВНЯ 3

ГАРАНТІЇ: якщо з об'єктивної причини ви пропустили заняття, ми гарантовано надамо можливість взяти участь у наступному наборі

КУРС НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГІВ І ПСИХОТЕРАПЕВТІВ

ПРОГРАМА РІВНЯ 3: ПСИХОТЕРАПЕВТ

Результат 

 • Задача психотерапевта у роботі з несвідомим
 • Правила та психічні явища несвідомого
 • Процес витіснення і типізації змісту несвідомого
 • Алгоритм роботи психотерапевта з описками, обмовками, маячнею
 • Поняття невротичного конфлікту
 • Основа і структура неврозу дорослої людини
 • Базові інстинкти, які визначають поведінку клієнта та його життя
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, арттерапевтичні методики
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Супротив клієнта: процедура та інструменти в консультації
 • Вербальні та невербальні сигнали клієнта в супротиві
 • Конфронтація та інтерпретація
 • Практичні кейси з супротивом і уникненням
 • Витіснення і придушення фрустраційних подій
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, арттерапевтичні методики, алгоритми роботи з витісненим матеріалом, психотравмою клієнта, метафоричні карти
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Поняття, етапи, тлумачення і «обробка» сновидінь
 • Сновидіння як спотворений заступник чогось несвідомого
 • Несвідоме витіснення бажань
 • Перетворення думок в образи уві сні
 • Цензура, зміщення і вторинна обробка сновидінь
 • Кейси клієнтів
 • Живий практичний вебінар: методики роботи зі сновидіннями
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Просвітлені та свідомі сновидіння в роботі психотерапевта з клієнтом
 • Алгоритм тлумачення сну клієнтів «Метафоричне значення сну»
 • Асоціації клієнта до правильного розуміння сну
 • Правила роботи з елементами сну
 • Жахи, повторні сни, сон, який не може згадати клієнт
 • Кейси практичних вправ зі сновидіннями
 • Методики роботи психотерапевта зі значними елементами несвідомого: стійкість, словосполучення, каламбури, цифри, почуття та іншим
 • Живий практичний вебінар: методики роботи зі сновидіннями
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Механізмів захисту психіки клієнта: визначення, етапи розвитку та їх задача
 • 8 базових МЗП
 • Класифікація та особливості роботи психотерапевта з МЗП
 • Первинні та захисні МЗП, пов’язані з відсутністю переробкою змісту
 • Пов’язані з перетворенням або спотворенням змісту думок, почуттів, поведінки
 • З розрядкою негативної емоційної напруги
 • Захист маніпулятивного типу
 • В чому користь МЗП і як працювати психотерапевту
 • Живий практичний вебінар: алгоритми роботи психотерапевта з механізмами захисту психіки, методики обходу МЗП з метафоричними картами
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат 

 • Особливості МЗП і алгоритми роботи психотерапевта із запереченням, заміщенням, раціоналізацією, інтелектуалізацією
 • Проекція, компенсація і гіперкомпенсація
 • Результат дій МЗП та тенденція клієнта
 • МЗП: соціальний страх і психосоматика
 • Алгоритм пошуку віку стресу
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, арттерапевтичні методики, практика з метафоричними картами
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Особливості роботи психотерапевта і практичні кейси з МЗП
 • Ізоляція, сублімація, інтроспекція, переніс і контрперенос
 • Соціальний страх, психосоматика та результат дій МЗП
 • Тенденція клієнта
 • Алгоритм пошуку віку психотравми
 • Живий практичний вебінар: вправи та інструментальні кейси авторської методики О. Смірнової, символдрами Морено, метод розстановок, арттерапії, психології юнгіанства, позитивної психотерапії
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Регресія клієнта як підказка для психотерапевта
 • Результат дій регресії
 • Який соціальний страх і психосоматика стоїть за регресією
 • Тенденція клієнта
 • Алгоритм пошуку віку стресу
 • Живий практичний вебінар: кейси та інструменти роботи на різних стадіях регресивного віку, казкотерапія
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Психосоматичні фактори та їх зв’язок з особистістю людини
 • Історичний та філософський підхід до виникнення психосоматики як науки
 • Психосоматична єдність людини 6 стадій хвороби.
 • Стадії захворювання, які піддаються терапевтичному впливу
 • Конституція, риси характеру людини та схильність до захворювання
 • Темпераментальні особливості захворювань
 • Стиль поведінки людини і його хвороба
 • Типи емоційних конфліктів, які викликають психосоматичні симптоми
 • Алгоритм пошуку витоків захворювання клієнта
 • Живий практичний вебінар: алгоритми подолання психосоматичних захворювань, авторські методики тренера О. Смірнової, інструменти казкотерапії, позитивної психотерапії.
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Психосоматична реакції клієнта на конфлікт.
 • Стадії реакцій
 • Інструменти роботи психотерапевта при психосоматичних захворювань
 • Типи відношення клієнтів до захворювання
 • Особливості роботи психотерапевта з різними типами клієнтів
 • Реакція подолання хвороби та на інформацію про хворобу
 • Типи психологічного реагування на тяжке соматичне захворювання
 • Живий практичний вебінар: алгоритми подолання психосоматичних захворювань Ліз Бурбо, авторські методики тренера О. Смірнової, інструменти казкотерапії, практичні інструменти МЗП, які призводять до захворювання
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Причини психосоматичних захворювань
 • Основа та причини психосоматичного захворювання та шляхи його вирішення
 • Невротичний конфлікт та його вплив на появу захворювання
 • Техніки роботи з неврозом
 • Втеча клієнта у хворобу як ухиляння від вирішення проблеми і реакція на конфлікт
 • Психосоматична дуга: досвід актуальної події – органічний синдром
 • Вплив психологічного стресу на соматоформні розлади.
 • Види стресу
 • Навички позитивної інтерпретації хвороб
 • Алгоритм виявлення проблем клієнта соціального і психологічного рівня на фізіологічному плані 7 причин психосоматичних захворювань та особливості роботи психотерапевта: з внутрішнім конфліктом між різними частинами особистості
 • Живий практичний вебінар: алгоритми подолання психосоматичних захворювань, авторські методики тренера О. Смірнової з мовою тіла, мотивацією або умовною вигодою, досвідом минулого, ідентифікацією, навіюванням, самопокаранням клієнта, інструменти казкотерапії, арттерапії, регресології, гештальтерапії, психодіагностики емоцій.
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора

Результат

 • Шляхи трансформації життєвих проблем клієнта в психосоматичні захворювання
 • Роль симптомів і його здібностей у житті клієнта
 • Вторинна вигода від симптому
 • Позитивний підхід в роботі психосоматичних захворювань
 • Несвідомий конфлікт у житті клієнта.
 • Пошук можливостей і ресурсів
 • Особливості виявлення дефіциту та причин захворювання клієнта
 • Проблеми та задачі комунікації з клієнтом з психосоматичними симптомами
 • Психосоматичні розлади: особливості, виявлення причин, емоцій, потреб, прихованих бажань клієнта
 • Вплив травматичних подій на психосоматичні захворювання
 • Аналіз симптомів клієнта (розбір живих кейсів на прикладі панічних атак)
 • Живий практичний вебінар: авторська методика консультування клієнтів з панічними атаками, інструменти позитивної психотерапії
 • Відповіді на запитання учасників курсу
 • Практика в каналі групи та з учасниками групи
 • Домашні завдання із зворотнім зв’язком куратора
ВИБРАТИ Зручний пакет

ЩО ВХОДИТЬ В НАВЧАННЯ

ЗМІСТ ПАКЕТАПРОФІ (рік)VIP (рік)
Ментороство від Ольги Смірновоїнітак
1 консультація у Ольги Смірнової на 1 рівні, 4 консультації за весь курснітак
Кіл-сть занять на 1 рівні (лекції+практичні заняття)96 занять96 занять
Практичні заняття з тренером4848
Кількість годин, всього 1160 годин1160 годин
ECTS CREDITS38,6738,67
Кіл-сть місяців доступу12 місяцівНазавжди
Кількість практичних інструментів для консультування365365
Підтримка куратору курсутактак
Перевірка домашніх завданьтактак
Доступ в телеграм канал групитактак
Додаткові матеріали та доступ до закритої електронної бібліотекитактак
Екзаментактак
Сертифікаттактак
Надання реальних кліентів після сдачі екзаменівтактак
Доступ до Psy-club зі знижкою50%100%

(3 місяці)

Безкоштовна реклама на платформах Академіїнітак

(3 місяці)

Супервізія зі знижкою50%2 супервізії

далі знижка 50%

Право на кураторство в нашій команді тактак
Допомога у вступі до ВНЗ (психологічні факультети)тактак
вартість

ПРИ РАННЬОМУ БРОНЮВАННІ ТА ОПЛАТІ ЗА РІК

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 2940
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 6500 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ПО СТУПЕНЯМ

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3100
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 6825 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ЗА РІК ЧЕРЕЗ КРЕДИТ БАНКУ

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3200
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 7045 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
вартість

ПРИ ОПЛАТІ ПО СТУПЕНЯМ ЧЕРЕЗ КРЕДИТ БАНКУ

(або частинами через відділ турботи)

за весь курс ПРОФІ

онлайн
$ 3340
 •  

за весь курс VIP

онлайн
$ 7400 ЛІМІТОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ
 •  
РЕКОМЕНДАЦІЯ
ФОРМАТ І ДАТИ
Формат курсу Онлайн
Час заняття 18:30-20:30
Тривалість курсу4 рівні
Один рівень24 заняття (лекція+практика)
Старт навчання 17 квітня 2024 р.
Рівень 1. Психологічне консультуванняквітень 2024 р.
Рівень 2. Психолог: професійна поглиблена практикачервень 2024 р.
Рівень 3. Психотерапевт: іноваціні практичні інструменти і концепціїсерпень 2024 р.
Рівень 4. Коуч-психотератевт: поглиблений курс для професіоналівжовтень 2024 р.
ДЛЯ ЧОГО КУРС

ЗАДАЧІ

Розібратися в собі

Особиста терапія та самодопомога. Відновлення життєвої рівноваги. Баланс особистої, духовної та сімейної реалізації"

ЗАДАЧА 1

НАВЧАННЯ

Передача нових ефективних
інструментів. Набуття навичок. Практичні вправи та інструментальні
кейси

ЗАДАЧА 2

Технологія консультування

300 ефективних технік:
від початку консультування до глибокої психотерапії та коучингу"

ЗАДАЧА 3

ПІДВИЩЕННЯ


Підвищення кваліфікації професійних психологів, психотерапевтів та коучів та фахівців суміжних професій

ЗАДАЧА 4
КОМУ ПОТРІБЕН КУРС

УЧАСТИКИ

Практикуючі психологи, психотерапевти

Студенти психологічних факультетів

Спеціалісти психології та ін. спеціальностей

хто бажає стати психологом, тренером

Вирішеня складни ситуацІЙ

Особистий зріст та розвиток

Кому цікава психологія

Педагоги, тренера та коучі

ЩО ДАЄ КУРС

РЕЗУЛЬТАТИ

Особиста терапія та самодопомога

Напрями розвитку особистості психолога, психотерапевта, коуча

300+ ефективних інструменти психології, психотерапії та коучінгу

Мистецтво консультування та вирішення особистих проблем

Навички роботи з емоційним станом

Практичні навички для успішного розвитку психолога, психотерапевта, коуча

Можливість будувати успішний бізнес

Професійний розвиток та особистісне зростання

Психологія розвитку здорового та успішного клієнта

Підвищити професійний та матеріальний рівень

Поліпшення якості життя

Можливість розбиратися в собі та людях

Наша перевага

За роки проведення курсу ми помітили :

Побічний ефект курсів

Экспресс

самостоятельно
грн 7 500 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 •  

база

онлайн
грн 11 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 •  

спец

онлайн
грн 13 500 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 •  

профи

онлайн
грн 15 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 •  
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 18 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 •  
ГРУППА
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ КАК ЛЮБОЙ ПАКЕТ ЗА ВЕСЬ КУРС, ТАК И ЛЮБОЙ ПАКЕТ ОДНОЙ ИЗ СТУПЕНЕЙ

ПРИ ОПЛАТЕ ВСЕГО КУРСА СКИДКА 10%

Экспресс

самостоятельно
грн 27 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

база

онлайн
грн 39 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

спец

онлайн
грн 48 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  

профи

онлайн
грн 54 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 64 800 ЗА ВЕСЬ КУРС
 •  
ГРУППА

Экспресс

самостоятельно
грн 7 500 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 • • 80 часов всего
 • • 10 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 2 месяца
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • сертификат "Прослушал курс"

БАЗА

онлайн
грн 11 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 • ЭКСПРЕСС +
 • • доступ на 3 месяца
 • • сертификат "Прошел курс"
 • • практические задания
 • • поддержка куратора

СПЕЦ

онлайн
грн 13 500 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 • БАЗА +
 • • 88 часов всего
 • • 11 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 6 месяцев
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу"

ПРОФИ

онлайн
грн 15 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 • СПЕЦ +
 • • 96 часов всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • сертификат "С правом на работу+письмо-рекомендация"
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 18 000 ЗА 3 СТУПЕНЬ
 • • 144 часа всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • практические задания
 • • поддержка куратора
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу+профайлер, верификатор"
ГРУППА
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ КАК ЛЮБОЙ ПАКЕТ ЗА ВЕСЬ КУРС, ТАК И ЛЮБОЙ ПАКЕТ ОДНОЙ ИЗ СТУПЕНЕЙ

ПРИ ОПЛАТЕ ВСЕГО КУРСА СКИДКА 10%

Экспресс

самостоятельно
грн 27 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • • 80 часов всего
 • • 10 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 2 месяца
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • сертификат "Прослушал курс"

БАЗА

онлайн
грн 39 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • ЭКСПРЕСС +
 • • доступ на 3 месяца
 • • сертификат "Прошел курс"
 • • практические задания
 • • поддержка куратора

СПЕЦ

онлайн
грн 48 600 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • БАЗА +
 • • 88 часов всего
 • • 11 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 6 месяцев
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу"

ПРОФИ

онлайн
грн 54 000 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • СПЕЦ +
 • • 96 часов всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • сертификат "С правом на работу+письмо-рекомендация"
РЕКОМЕНДАЦИЯ

очное

офлайн
грн 64 800 ЗА ВЕСЬ КУРС
 • • 144 часа всего
 • • 12 занятий на 1 ступени
 • • доступ на 12 месяцев
 • • дополнительные материалы
 • • доступ в телеграм группу
 • • практические задания
 • • поддержка куратора
 • • экзамен
 • • сертификат "С правом на работу+профайлер, верификатор"
ГРУППА
КТО ПРОВОДИТ КУРС

ОЛЬГА СМИРНОВА

 1. Психотерапевт с более чем 20-летним стажем. Основатель Международной Академии Познания Личности
 2. Кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и психологии 
 3. Физиогномист, психодиагност, верификатор, профайлер
 4. Автор образовательных и тренинговых программ для психологов и психотерапевтов
КТО ПРОВОДИТ КУРС

ОЛЬГА СМИРНОВА

 1. Психотерапевт с более чем 20-летним стажем. Основатель Международной Академии Познания Личности
 2. Кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и психологии 
 3. Физиогномист, психодиагност, верификатор, профайлер
 4. Автор образовательных и тренинговых программ для психологов и психотерапевтов

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Модель професійного психолога та психотерапевта. Алгоритм консультування клієнтів

РІВЕНЬ 1

ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГ

Професіна практика. Методи консультування, тести та інструменти . Нові навики, кейси, техніки та ефективні інструменти

РІВЕНЬ 2

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Іноваційні практичні концепції. Ключ до розуміння прихованих причин та механізмів поведінки клієнтів.

РІВЕНЬ 3

КОУЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

Поглиблений курс для професіоналів. Універсальні інструменти професійної діяльності у будякій точці світу

РІВЕНЬ 4
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КУРСІ

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОПЛАТА

НАШІ КОНТАКТИ З ВСІХ ПИТАНЬ
Замовте зворотний дзвінок, зателефонуйте нам або надішліть своє повідомлення до одного з месенджерів. Сервіс-менеджери дадуть відповіді на ваші запитання та подбають про вас

ЧАСТО ЗАПИТУЮТЬ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Так, усі заняття записуються. Відеозапис буде доступний протягом кількох днів після прямого ефіру. Ви зможете повернутися до відео не менше 2 місяців.

Задати питання можна як під час онлайн-занять, так і електронною поштою, Facebook і Telegram.

У Вас буде персональний менеджер, який допоможе вирішити всі організаційні та технічні питання.

Так, у вас буде домашнє завдання, яке буде виконано в неділю. Викладач перевірить і допоможе покращити ваші знання.

Так, ви отримаєте сертифікат про закінчення. У разі успішної здачі іспиту ви отримуєте сертифікат з правом працювати.

Якщо з будь-якої причини ви пропустили сеанс, ми гарантовано надамо вам можливість підключитися до наступного потоку.

Так. Ви зможете пройти навчання, спробувати практикувати і вирішити для себе, чи варто вам ставати психологом. А ми зможемо надати Вам допомогу при вступі до ВНЗ на психологічний факультет.

Навчання відбувається в онлайн-форматі. Вам надається доступ до віртуального особистого кабінету, де розташовані заняття в рамках курсу. Заняття відбуваються у форматі вебінарів, у визначений день та час згідно з розкладом. Якщо ви не встигли або з якихось причин були присутні на заняттях онлайн, ви завжди можете переглянути відеозапис вебінару в особистому кабінеті. Тут же ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотний зв'язок від викладачів

Основна програма курсу відбувається у форматі онлайн. Однак як комплімент ви можете відвідувати очні заняття, які проводить Ольга Смирнова у групах навчання в Одесі за наявності місць. Запис ведеться через куратора курсу. Дані заняття – це приємний бонус, який не входить до оплати курсу та не включений до основної програми.

Заняття відбуваються у форматі онлайн. Приїхати по можливості необхідно лише наприкінці навчання для проходження підсумкового тестування та атестації.


Ця програма міжнародного формату заснована на знаннях та принципах психодіагностики, прийнятих у всьому світі. Отримані знання є актуальними для викладання як на території України, СНД, так і в усьому світі.

Ми розглядаємо подальше працевлаштування учнів до Школи Одеси чи інших філій Школи після закінчення навчання. Викладачі курсу особисто приймають рішення щодо рекомендації того чи іншого потенційного викладача за підсумками навчання (виконання домашніх завдань, активність протягом навчання, особиста ініціатива).

Так, така нагода є. Обговорюється з кожним охочим у індивідуальному порядку.

Так. Курс побудовано таким чином, що ви поступово вирішуєте власні проблеми і отримуєте ефективні методики самодопомоги.